Hỗ trợ trực tuyến

V8-BOOM N

Mã sản phẩm: V8PB-01
0 VNĐ
Thông tin tóm tắt sản phẩm:

 Kích thích trổ bông, đậu trái, chắc hạt, bóng hạt, to quả, chống lem lép hạt.